Case Toyota Material Handling Group Odoo

How Toyota is using Odoo

Sprintit Oy, Ilkka Pallaskivi

Toyota Groupiin kuuluva Toyota Material Handling Group valitsi Odoon syyskuussa 2014  toiminnanohjausjärjestelmäkseen. Toyota Material Handling Group on maailman materiaalinkäsittelytuotteiden markkinajohtaja, jonka liikevaihto on lähes 5 miljardia euroa vuodessa. Yritys myy Euroopassa kaasu- ja dieselkäyttöisiä trukkeja sekä vastapainotrukkeja. Osa trukeista myös kustomoidaan asiakastarpeiden mukaan. Yrityksen liiketoimintaan kuuluu valmistuksen lisäksi trukkien vientiä ja maahantuontia Euroopan, Japanin, Kiinan sekä Yhdysvaltojen välillä.

 

Organisaation muutoksen yhteydessä haluttiin uudistaa ja yhtenäistää tilaus-, myynti-, jakelu- ja logistiikkaprosesseja Ruotsin, Italian ja Ranskan yksiköiden välillä. Toyota Material Handlingilla ei ollut vielä käytössään ERP-järjestelmää, eivätkä vanhat järjestelmät kyenneet tehokkaasti hallitsemaan yrityksen mm. tilaus-, hankinta-, valmistus-, toimitus- ja laskutusprosesseista koostuvaa arvoketjua. Toyotalla oli vaihtoehtoina teettää joko täysin yritykselle räätälöity ERP-järjestelmä tai hankkia valmisjärjestelmä. Toyotalle tärkein syy Odoon valinnalle oli käyttöönoton nopeus. Sopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2014 ja järjestelmä oli käyttövalmis jo maaliskuun lopussa 2015. Yritykselle räätälöidyn ERP-järjestelmän rakentamiseen samassa ajassa ei uskottu. Lisenssipohjaisiin järjestelmiin verrattuna Odoo oli huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto.

 

Odoon käyttöönotto aloitettiin Odoo Sales ja Warehouse management -moduuleilla, jotka hallitsevat myynti- ja varastotoimintoja. Hankintatoiminnot on Toyota Material Handling Groupissa jaettu kahteen osaan. Oma valmistustoiminta on integroitu järjestelmään Odoo Manufacturing -moduulin avulla. Muualta valmiina ostettujen tuotteiden ja palveluiden hankinnassa taas käytetään Odoo Purchase -moduulia. Asiakkaiden laskutus hoituu Odoon Accounting -moduulilla. Myös osa vanhoista legacy-järjestelmistä integroitiin Odoo-yhteensopiviksi. Projektin lopputulemana oli hyvin lyhyessä ajassa valmistunut automatisoitu globaali toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmässä kaikki toimeksiannot tilauksesta laskutukseen on integroitu taloushallinnon, logistiikan ja valmistustoiminnan moduulien kanssa.
 

Liiketoiminnan näkökulmasta Odoon suurin vahvuus Toyotalle oli hyvän ja luotettavan järjestelmän nopea käyttöönotto. Sisäisten järjestelmien korvaamisen myötä myös ylläpitokustannusten odotetaan laskevan. Järjestelmänä Odoo on helposti laajennettavissa ja  tulevaisuudessa Toyota Material Handling Group suunnitteleekin siirtävänsä koko tietojärjestelmänsä Odooseen. Odoo perustuu avoimeen lähdekoodiin, joten Toyota pystyy myös itsenäisesti kehittämään itselleen tarpeellisia toimintoja. Käyttäjien näkökulmasta Odoo-järjestelmää on pidetty helppokäyttöisenä ja kokonaishyötyjen nähdään kasvavan sitä mukaan, kun vanhoja järjestelmiä saadaan korvattua Odoolla.


Alkuperäinen teksti:

 

https://www.odoo.com/fr_FR/blog/customer-reviews-6/post/how-toyota-uses-odoo-only-after-6-months-of-integration-312 , Haettu 5.10.2015.