Do It Yourself Odoo implementation

Pardco implemented Odoo with DIY model

Sprintit Oy, Marko Happonen

Smooth internal processes as main target 

Sprintit ja jyväskyläläinen Pardco toteuttivat lokakuussa Pardcolle Odoo toiminnanohjauksen heidän koko ICT-palveluliiketoimintaan. Pardcon tavoitteena oli tehostaa mm. asiakashallintaa, projektien seurantaa, tuotemyyntiä sekä asiakaslaskutusta. Nykyisten usean erillisen tuotehallinta, asiakashallinta, laskutus jne.  järjestelmän tilalle oli tarkoitus saada yksi keskitetty toiminnanohjaus helpottamaan päivittäistä työskentelyä ja tuomaan kustannushyötyjä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Pardcolla oli myös halu osallistua itse toiminnanohjauksen toteuttamiseen ja jatkokehittämiseen, joten yksi valintakriteeri oli helppo lisäominaisuuksien käyttöönotto ja kehittämisen helppous. Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa oli tuttua jo useiden sovellusten osalta (mm. Magento verkkokaupat), joten Odoo oli lopulta selkeä valinta Pardcolle.  

With Odoo we were able to integrate all core business processes to one system like project management, CRM, financials and HR 

Eero Haavisto, Client Manager

Miten se tehtiin?

Valmistauduimme varsinaiseen toteutuspäivän työpajaan eli Odoo Hackathoniin huolellisesti. Pardco oli laatinut selkeän määrittelyn Pardcon tarpeista. Tarvemäärittelyn perusteella muodostimme kuvan tarvittavista Odoo moduuleista ja loimme tarvittavat sekä valmistelevat että Hackaton päivän työtehtävät Odoon projektinhallintaan. Tarkoituksena oli varmistua siitä, että Hackathon tapahtumassa päästään suoraan asiaan, eli rakentamaan Odoota tuotannolliseen käyttöön oikealla tuotannollisella datalla. Pardcon tiimi oli myös saanut etukäteen koulutusmateriaalit, joiden avulla he pääsivät tutustumaan Odoon perusteisiin hyvissä ajoin etukäteen.  

Varsinainen Hacathon päivä oli tiivis. Pienistä teknisistä Odoon asennuksessa havaituista haasteista huolimatta pääsimme yhdessä päivässä pitkälti tavoitteeseen.  Eli kaikki palvelu- ja tuotemyynnin pääprosessit ja suurin osa perustiedoista saatiin rakennettua Odooseen yhden kasvokkain vietetyn työpäivän aikana. Kokonaisuudessaan kalenteriaikaa toteutukseen meni noin kuukausi valmisteluineen ja jälkitöineen. Kohtuullisen tehokasta ajankäyttöä molemmilta osapuolilta näin jälkikäteen katsottuna.

Odoo kokemukset

Pardcon asiakasvastaavan Eero Haaviston kokemus Odoosta on ollut positiivinen. Käyttö on helppoa ja tähän mennessä järjestelmään on tehty vain pieniä asiakaskohtaisia muutoksia eli kaikki Pardcon päätoiminnot on voitu hoitaa standardijärjestelmällä. Lisäksi Odoo yhteisön tuottamia vapaasti saatavilla olevia moduuleita on otettu jo käyttöön sellaisenaan. Sprintit tukipalvelut ovat toimineet hyvin niissä kohdin kun apua on tarvittu.

Saavutettiinko tavoitteet?

Toimitusjohtaja Janne Tiaisen mukaan kyllä. Vaikka kaikkea ei tehtykään aivan itse, budjetti ja toteutusaikataulu ovat pitäneet hyvin. Ulkopuolista Sprintitin apua on käytetty muutaman päivän edestä Hackathon päivä mukaan lukien, muuten Pardco on pystynyt tekemään kaikki Odoon konfiguroinnit itsenäisesti ja tuotannollinen käyttöönotto on jo tehty.

Mitä DIY eli tee-se-itse Odoo implementointiin tarvitaan?

  • Hyvin tehty toteutussuunnitelma ja toiminnanohjauksen tarvemäärittely.

  • Selkeät vastuut toimittajan ja asiakkaan välillä.

  • Asiakkaan implementointiin käytettävissä olevien omien resurssien käytettävyys sekä teknisen- ja sovellusosaamisen arviointi.

  • Valmistellaan Hackathon päivä huolellisesti: varmistetaan että Odoo tekniikka pelaa, Odoo perusmoduulit asennettu,  käyttäjätunnukset valmiina ja perustiedot valmiina siirrettäväksi Odooseen.

  • Asiakkaan käyttäjien Odoo koulutus tehdään ennakkoon. Myös tämä voidaan tehdä tee-se-itse periaatteella etänä Sprintitin toimittamilla materiaaleilla.

  • Hackathon päivän läpivienti tehokkaasti ydinprosesseihin keskittyen. Tämä tehdään Odoo projektinhallinnan työkaluilla.  

Yrityksistä

Pardco on kokenut ICT-alan palveluja ja ohjelmistoja toteuttava monipuolinen teknologiapartneri. Pardcon palveluvalikoimaan kuuluvat mm. konesali- ja virtuaalipalvelimet, Magento verkkokaupat ja webhotellit. Yrityksen kotipaikka on Jyväskylä.

www.pard.co

www.magentokauppa.fi

Sprintit toimittaa asiakkailleen kustannustehokasta ja ketterää avoimen lähdekoodin toiminnanohjausta Odoo teknologialla. Lisää toteutuksistamme voit lukea täältä. Toimistomme sijaitsee Helsingin Kaisaniemessä.