Asiakaskokemus ajurina –

tukkukauppa uudistaa teknologioitaan

Vielä 70-luvulla tukkukaupan menestys saattoi perustua kauppaa käyvien ihmisten henkilökohtaisiin suhteisiin ja kielitaitoon tai yrityksen kykyyn sitoa rahaa mittaviin varastoihin. Tämän päivän tukkukaupan kilpailukyky perustuu hyvän asiakaskokemuksen luomiseen, palveluun ja nykyaikaisen teknologian hyödyntämiseen.

Jotta asiakaspalveluhenkilöstö voi tarjota hyvää palvelua, on taustaprosessien ja niitä tukevien teknologioiden toimittava saumattomasti asiakkaan hyväksi. Jos esimerkiksi varastonhallinta sakkaa, saattavat asiakastoimitukset myöhästyä ja tuotteita jää jälkitoimitukseen ja oikea-aikainen ostaminen ei ole mahdollista.

Toimitusvarmuus on kuningas

Varastonhallinnan nykyaikaistaminen onkin korkealla monen tukkukauppiaan prioriteettilistalla. Jopa neljä viidestä suomalaisesta tukkutoimialan yrittäjästä pitää toimitusvarmuutta erittäin tärkeänä kilpailukyvyn osatekijänä. Myös tehokkuus on tiukasti kilpaillulla tukkukaupan alalla entistä kriittisempää. Päivittämällä ohjelmistot nykyaikaan ja integroimalla ne liiketoiminnan taustaprosesseihin, voidaan useat taloushallinnon rutiinityöt automatisoida. Samalla työntekijöiden aikaa vapautuu esimerkiksi myyntiin. 

Hyödynnä kaikki kanavat

Moni tukkukauppa on herännyt tarpeeseen tarjota asiakkaalle erilaisia tapoja ja paikkoja ostamiseen. Oman verkkokaupan pystyttäminen on kehityslistan kärjessä. Nykyaikaiset asiakkuudenhallintajärjestelmät eli CRM sekä oma verkkokauppa mahdollistavat asiakkaan täsmällisen palvelemisen ja ostokäyttäytymisen ennustamisen.

Johda tiedolla

Tietoon perustuvat  liiketoimintapäätökset ovat tulevaisuudessa yritysten kilpailukyvyn edellytys. Mutta mistä ajantasaisen ja relevantin tiedon saa, jos yrityksen käytössä olevat monituiset eri ohjelmistot eivät keskustele keskenään? Tai jos ohjelmistot ovat jo vanhahkoja eivätkä pysty tuottamaan tarvittavaa dataa?  

Kehitä ketterästi

Kaikkien toimintaa ohjaavien ja tukevien ohjelmistojen kerralla uusiminen tai yhteen sovittaminen kuulostaa pitkältä ja kalliilta prosessilta – ja harmailta hiuksilta. Turhan stressin voi kuitenkin välttää keskittymällä olennaiseen ja kehittämällä eri osa-alueet kuntoon pala kerrallaan, ketterästi. Työkalu-uudistuksissa on parasta keskittyä ensimmäisenä niihin asioihin, jotka parantavat asiakaspalvelukokemusta ja vähentävät omien rutiinitöiden määrää.

***

Lue, miten lämpöpumppualan tukkukauppa Kataikko päivitti toiminnanohjausjärjestelmänsä samalle tasolle maailman huippujen kanssa SprintIT:n avulla. Lue lisää


Leivonta- ja juhlatarvikkeiden tukkukauppa Confettilla ostotilauksiin ja laskutukseen käytettävä aika väheni puoleen SprintIT:n toimittaman Odoo-järjestelmän käyttöönoton jälkeen.  Lue lisää


Toimialakohtaiset Odoo-ratkaisut

Odoo tukee liiketoimintalähtöisesti

Verkkokaupan ERP

Tuote- ja varastonhallinta tehokkaaksi

Toimittamillamme Odoo-ratkaisuilla verkkokauppias pääsee hallitsemaan tuotteidensa saatavuutta integroimalla verkkokaupan varastonhallintaan sekä osto- ja myyntiprosesseihin. Verkkokaupan myyntivolyymien kasvaessa varastosaldojen oikeellisuus on yksi tärkeimmistä ja toisaalta haastavimmista verkkokaupan menestystekijöistä.

Meiltä löytyy myös valmiit rajapinnat muun muassa Magento ja Vilkkaan ePages -verkkokauppaan. Näin saadaan tuotetiedot siirtymään olemassaolevasta verkkokaupasta ERP plussaan vaivattomasti. Liittymät mahdollistavat myös hinnastojen, asiakkaiden, varastosaldojen ja tilausten siirtämisen verkkokaupan ja ERPin välillä.  Alla esimerkki toteutuksestamme.

Tutustu   Sprintitin ja Vilkkaan yhteistyössä toteuttamaan Verkkokauppiaan Toiminnanohjauspalveluun

Katso miten tämä tehtiin käytännössä.

Vähittäiskaupan ERP

Kassapääte integroituna varastoon ja tuotehallintaan 

Odoo ERP-ratkaisuilla vähittäiskaupan organisaatio hoitaa kassamyynnin ja myymälävarastot. Järjestelmä hoitaa tuotetäydennykset myymälään joko automaattisesti tai myymälänhoitajan ohjauksella. Tuotteita on hyllyssä aina riittävästi, kun järjestelmä ohjaa varastoa suoraan kassamyynnin perusteella. 

Myyntiä voidaan tehostaa mm. kampanjahinnoittelulla. Kanta-asiakkaiden hallinta asiakasrekisterissä mahdollistaa suoramarkkinoinnin ja erilaiset kanta-asiakasohjelmat. Tuote- ja myymäläkohtainen raportointi auttaa sinua ohjaamaan myymälöiden valikoimaa ja esillepanoa, myynnin ja kannattavuuden maksimoimiseksi.

Tukkukaupan ERP

Tukkukaupan läpinäkyvä varastonhallinta

Odoo ERP-ratkaisuilla tukkukaupan organisaatio ottaa kopin asiakas- ja tuotetiedon hallinnasta, varastosaldojen oikeellisuudesta, asiakaskohtaisesta hinnoittelusta ja oston ohjauksesta. Vaihto-omaisuutta on aina varastossa täsmälleen oikea määrä ja saatavuustietoon voi aina luottaa. Laskutus hoituu heti toimituksen lähdettyä pihasta ja pääoman kierto nopeutuu. Käyttöönotto on helppoa ja perusprosessit saadaan nopeasti käyttöön. 

Katso Odoo ERP-toiminnanohjaus tukkukaupoille

Asiantuntijayrityksen ERP

Excel-viidakko vai kaikki tiedot samassa paikassa?

Odoo ERP-ratkaisuilla asiantuntijaorganisaatio pääsee eroon Excel-viidakosta ja pystyy keskittymään paperitöiden sijasta asiakastyöhön. Järjestelmällä hallitaan niin prospektit kuin asiakkaatkin ja hoidetaan asiakastyön ohjaus äärimmäisen tehokkaasti ja yksinkertaisesti. 

Projektit avataan järjestelmään ja ryhdytään kirjaamaan töitä. Projekien laskutus hoidetaan suoraan tuntikirjauksilta ja matkalaskuilta. Käyttöönotto on oikeasti helppoa ja perusprosessit saadaan nopeasti käyttöön. Myös yrityksen nettisivut saadaan tehtyä samalla sovelluksella.

Valmistavan teollisuuden ERP

Odoon avulla voidaan ohjata koko osto-, varasto-, valmistus- ja myyntiprosessia. Ratkaisulla keskitetään kaikki keskeinen tuotannonohjaukseen, viranomaisraportointiin ja myyntiin liittyvä tieto yhteen järjestelmään. Näin vältytään samojen tietojen ylläpitämisestä useissa järjestelmissä. 

Katso miten tämä tehtiin käytännössä.