Mitä uutta Odoon versio 16 toi taloushallinnon ominaisuuksiin?
Käytettävyyttä, selkeyttä, helppoutta ja parempaa asiakaspalvelua

Taloushallinto kannattaa hoitaa samassa järjestelmässä kuin yrityksen muutkin prosessit. Jos talousdataa kaivetaan useista eri järjestelmissä, on kannattavuusluvut käytettävissä vasta viikkojen tai jopa kuukausien päästä. Tällöin nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin on luonnollisesti mahdotonta ja yrityksessä tehdään helposti vääriä johtopäätöksiä.

Odoo panostaakin jatkuvasti taloushallinnon toimintojen kehitykseen. Tässä blogissa katsaus siihen, mitä uutta Odoo 16:ssa on.

 Katso video: What's New in Odoo Accounting


Sisäiseen laskentaan huomattava parannus - analyyttinen kirjanpito selkeämmäksi

 Katso video: The Brand New Analytic Accounting of Odoo

Odoo uudisti 16 versiossa sisäisen laskennan toiminnallisuuden huomattavasti paremmaksi ja yksinkertaisemmaksi. Aiemmissa versioissa tuottoja ja kuluja pystyi tiliöimään analyyttisille tileille sekä tunnisteille. Analyyttisiä tilejä pystyi myös ryhmittelemään hierarkisesti. Näitä ei kuitenkaan voinut ryhmitellä esimerkiksi tuloslaskelmalla eri sarakkeille.


Odoo 16:ssa käytetään analyyttisia suunnitelmia, joilla voidaan ryhmitellä analyyttisiä tilejä sekä jakaa tuotot ja kustannukset eri analyyttisien tilien välillä. Analyyttisen suunnitelman pystyy esimerkiksi määrittelemään pakolliseksi eri tositelajeille. Odoon raportointimoottorin uudistuksen myötä eri raportteja voi tarkastella sekä analyyttisten tilien että analyyttisen suunnitelmien mukaisesti, jolloin saadaan esimerkiksi kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma.


Raportointimoottorin uudistus nosti käyttäjäkokemuksen uudelle tasolle näkymiä vähentamällä

Raportointimoottorissa on tapahtunut myös paljon muutoksia. Tästä esimerkkinä on käyttäjäystävällisyyden lisääminen niin, että kullekin raportille on vain yksi näkymä (esim. tuloslaskelma), mutta voit raportilla valita haluatko katsoa tuloslaskelmaa vakio-Odoolla vai Suomeen tai johonkin muuhun maahan lokalisoidulla raporttipohjalla.

 
Täsmäytysnäkymässä näkyy kaikki kerralla

Odoo uudisti myös täsmäytysnäkymän. Uudistuksen myötä käyttäjä näkee kaikki täsmäytettävät tapahtumat kerralla ja kullekin tapahtumalle on huomattavasti nopeampi lisätä kommentteja tai kysyä tapahtumasta lisätietoja suoraan täsmäytysnäkymästä.


Kassa-alennukset ja luottolimiitit parantavat asiakaspalvelua

Odoo 16:een tuli myös muutamia hyviä asiakaspalvelua parantavia lisäyksiä. Kassa-alennukset ovat vihdoin vakio-Odoota. Toiminnallisuus on teknisesti haastava, joten SprintIT taloushallinnon tiimi on hyvin iloinen siitä, että tämä löytyy nyt vakiosta. Tärkeä ja hyödyllinen uutuus on myös se, että asiakaskortille voi asettaa luottolimiitin, joka parantaa asiakkuuksien hallintaa ja johtamista.

 
Arkea helpottavia uudistuksia

Nyt vakio-Odoosta löytyy myös uudet data import -pohjat tilikartan, yhteystietojen ja kirjanpidon aineiston sisäänlukua varten. Tämä mahdollistaa sen, että asiakas voi tarvittaessa helpommin ja itsenäisemmin viedä dataa järjestelmään.

Käyttöomaisuuskirjanpidon puolella tuli myös kaivattu toiminnallisuus, omaisuuserän peruuttaminen. Tämä helpottaa käyttäjää huomattavasti virheen sattuessa.

 
Kulu- ja matkalaskut helppokäyttöisemmiksi

 Katso video: What's New in Odoo Expenses

Odoo paransi myös Expense-moduulin toiminnallisuuksia. Moduulissa voi nyt määritellä kuluryhmiä, joka helpottaa työntekijänkulujen kirjaamista, kun kuluryhmälle on annettu selite, mitä kuluja sinne kirjataan. Kulun voi nyt helposti jakaa osiin, jotta eri verokannat saadaan yhdellä kertaa huomioitua esimerkiksi ravintolalaskun osalta. Lisäksi asetuksista voi määritellä omat päiväkirjat työntekijöille maksettavista kuluista sekä yrityksen maksamista kuluista. Tämä helpottaa kirjanpitoa ja tarvittavien kulujen maksatusta. Myös Expense-moduulissa näkyy entisestään parempi linkitys eri moduuleihin, sillä nyt myös kuluraportilta pääsee siihen linkitettyyn myyntitilaukseen napin painalluksella.

SprintIT:ltä Suomeen lokalisoitu taloushallinto

Meidän oma erityinen ylpeyden aiheemme on itse kehittämämme, suomalaisiin tarpeisiin lokalisoitu Odoo-taloushallinnon paketti. Keräämme ja kuuntelemme herkällä korvalla siitä annettua palautetta niin asiakkailtamme kuin kumppaneiltamme. Palautteen ja omien ideoidemme perusteella kehitämme tuotetta aktiivisesti.

Lue lisää tuoreimmista parannuksistaLue myös nämä