Taloushallinnon automatisointi vapauttaa aikaa liiketoiminnan kehittämiseen
Odoo kattaa kaikki yrityksen prosessit

Kun tavoitteenasi on parantaa yrityksen kannattavuutta, hyödynnä taloushallinnon automatisointi. Automatisoimalla taloushallinnon prosessit ja raporttien tuoton luot perustoimintoihin tehokkuutta, vähennät resurssien tarvetta, minimoit virheet sekä parannat toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä. Voit keskittyä tuottavaan työhön, kuten toiminnan kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen ja henkilöstön viihtyvyyden parantamiseen.

Automatisoinnin suurimpia hyötyjä on reaaliaikainen raportointi, jolloin yritys pystyy reagoimaan nopeammin ja johtamaan tekemistä oikea-aikaisella tiedolla.

Valtaosa nykyaikaisista taloushallinnon järjestelmistä mahdollistaa pitkälle viedyn taloushallinnon automatisoinnin. Moderneimmat järjestelmät eivät tyydy vain helpottamaan teknisten toimenpiteiden automaattista käsittelyä, vaan ovat aidosti liiketoiminnan johtajan työn kehittämisen apuvälineitä.

Pilvipalveluilla taloushallinto organisoidaan ja automatisoidaan omien tarpeiden mukaan

Voit suunnitella ja päättää, mitkä taloushallinnon tehtävät haluat tehdä itse ja mitkä ulkoistaa kustannustehokkuuden ja joustavuuden saavuttamiseksi. Pilvipalvelujen avulla suunnitelmien toteuttaminen on joustavaa.

Kun valitset taloushallinnon ohjelmistoa, varmista että ohjelmisto mahdollistaa sinulle eniten käsityötä aiheuttavien rutiinitöiden automatisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin perustuva Odoo on globaalisti palkittu ohjelmisto, jossa on myös kattavat taloushallinnon ominaisuudet. Olemme kehittäneet Odoon taloushallinnon ominaisuuksia, niin että yrityksesi voi toimia Odoon kanssa suomalaisen kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.

(artikkeli jatkuu listan jälkeen)

SprintIT:n taloushallinnon paketilla helpotat ja automatisoit Odoossa eri taloushallinnon tehtäviä

Myynti- ja ostolaskut

Laskujen luonti

 

Laskujen lähetys ja vastaanotto

 

Koontilaskujen luominen

 

Maksumuistutusten lähettäminen

 

Myyntisaatavien automatisoitu perintä

 

Ostolaskujen kohdistaminen ostotilaukseen

 

Ostolaskun automaattinen kierrätys ja tiliöinti

 

Kirjanpitoon liittyvät toiminnot

Tiliote- ja reskontratäsmäytykset

Tilinpäätös ja tase-erittelyt

 

Jaksotukset


Suunnitelman mukaisten poistojen kirjaukset käyttöomaisuuskirjanpitoon

 

Varastokirjanpito

 

Matka- ja kululaskujen käsittely ja maksatus


Viranomaisvaatimukset

OmaVero-yhteysIntrastat raportointi Tullille
Laskujen verokäsittely

 


Verkkolaskutus EU:n vaatimassa määrämuodossa


Älä kuitenkaan unohda tarkastella asiaa myös laajemmasta perspektiivistä. Kuinka hyvin valittava järjestelmä tukee koko yrityksen läpinäkyvää toimintaa? Ovatko kaikki tiedot aina ajan tasalla ja kaikkien saatavilla, myös taloushallinnon organisaation ulkopuolella?

Varmista, että taloushallinnon tehtävät hallinnoidaan yhdessä ja samassa järjestelmässä, jossa kaikkia muitakin yrityksen liiketoimintaprosesseja hallitaan. Tehokas taloushallinto saavutetaan koko yrityksen käytössä olevalla ERP-järjestelmällä, jossa prosessit perustuvat yhteiseen tilikarttaan, perustietoihin ja rekistereihin sekä tuottavat dataa yrityksen raportointia ja analysointia varten.

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän nerokkuus piilee siinä, että kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä, ajan tasalla ja kaikkien saatavilla helposti.

Läpinäkyvyys kaikkiin yrityksen prosesseihin

Audit Trail, eheä kirjausketju

Käyttöoikeuksien puitteissa käyttäjä pääsee esim. raportilta aina yksittäiselle kirjanpitoriville asti.


Dashboardit, työpöytänäkymät

Jokaiselle roolille voidaan rakentaa oma työpöytänäkymä oman työn ohjaamista ja helpottamista varten.

Dokumentin hallinta

Odoon “yhden järjestelmän logiikan” ansiosta ei enää tarvita sähköpostiliikennettä dokumenttien välittämiseen eri järjestelmien välillä. Dokumentit ovat aina helposti löydettävissä.

Koko yrityksen kattava läpinäkyvyys

Odoon “yhden järjestelmän logiikan” ansiosta toimintoja voidaan automatisoida eri liiketoimintaprosessien välillä.

Odoolla voit automatisoida prosesseja esim. myyntitilaus perustaa asiakasprojektin ja siihen liittyvät tehtävät.


Asiakaskeskeinen toimintatapa

Asiakkaan osto-, laskutus-,tilaus-, myynti- projekti- ym. tiedot näkyvät aina asiakastiedoissa, ja niitä on helppo seurata asiakaskortilla sekä porautua haluttuun tietoon.

Asiantuntija:
Taloushallinnon konsultti Laura Salo


Laura on SprintIT:n tehokas taloushallinnon ammattilainen.

Laura hoitaa yrityksemme sisäisen taloushallinnon, mutta osallistuu myös aktiivisesti asiakasprojekteihin. Laura on työskennellyt useissa yrityksissä taloushallinnon tehtävissä, joten hänelle on syntynyt hyvä kuva millaisia haasteita yrityksillä on. Asiakkaamme ovatkin tyytyväisiä Lauran tapaan ratkoa ongelmia, sillä hän toden totta osaa hypätä asiakkaan saappaisiin.

Jos teillä on tarve virtaviivaistaa ja automatisoida taloushallinnon tehtäviä, ota yhteyttä!

Lue myös nämä