Tuottaako tilitoimisto aitoa lisäarvoa asiakkaalle?
Kun tilitoimisto kehittää kirjanpitäjiensä työnkuvaa, se tuottaa lisäarvoa asiakkaalleen

Tilitoimistojen välinen kilpailu kiristyy ja paine tuottaa palvelut aiempaa kustannustehokkaammin kasvaa jatkuvasti. Erottautuminen kilpailijoista voi tuntua vaikealta, kun toimistot tarjoavat samankaltaista palvelua lähes samoilla hinnoitteluperiaatteilla ja lainsäätäjä säätelee isoa osaa tekemistä. Kaiken lisäksi alalle on tyypillistä halu työskennellä vanhoilla tutuilla ohjelmistoilla. 

Perinteisesti toimistojen ainoaksi kasvustrategiaksi on jäänyt laajentuminen yritysostojen kautta. Oletko usein miettinyt millä muilla keinoilla tilitoimistosi voisi kasvaa? Me SprintIT:llä olemme pohtineet tätä paljon.

Meidän mielestämme erottautuminen kilpailijoista ja asiakkaalle aidon lisäarvon tuottaminen ovat avaimet tilitoimiston orgaaniseen kasvuun.  Tämän vuoksi kehitämme tiiviissä yhteistyössä prosessejamme yhteisten asiakkaidemme hyväksi. Autamme tilitoimistokumppaneitamme myös kasvattamaan liiketoimintaansa ja kannattavuuttaan uusien lisäarvopalveluiden avulla.

Tukeeko nykyinen "yhden tutun ohjelmiston" toimintamalli asiakkaitasi?


Taloushallintoliiton tutkimuksen
 mukaan puolet kirjanpitäjistä käyttää vain yhtä järjestelmää ja kolmannes kahta järjestelmää, vaikka valinnanvaraa olisi reilusti. Yhden tai kahden ohjelman käytössä on toki etuna se, että käyttäjä tuntee ohjelmistonsa hyvin ja hän voi palvella asiakkaita tällä kapeahkolla sektorilla laadukkaasti ja tehokkaasti. 

Mutta käyttääkö kirjanpitäjä tällöin aina asiakkaan kannalta parasta järjestelmää? Jos käytössä oleva ohjelmisto ei palvele yhtä hyvin asiakasta kuin tilitoimistoa, herää kysymys onko tilanne optimaalinen loppuasiakkaan kannalta?

Suosituimmat taloushallinnon ohjelmistot on kehitetty puhtaasti tilitoimistojen käyttöön. Ne harvoin taipuvat asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin. Loppuasiakkaan päätöksenteon kannalta relevantti talousdata ja -tieto saadaan ulos usein liian myöhään. Lisäksi datan yhdistäminen eri ohjelmistojen välillä on pahimmillaan kallista ja virhealtista manuaalista työtä.

Toisenlaisessa mallissa tilitoimisto työskentelee samassa ohjelmistossa, jossa asiakas hoitaa myös kaikki muut liiketoiminnan prosessit. Tällöin tilitoimiston on mahdollista tukea asiakastaan kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti, ja asiakas voi tehdä tärkeät päätökset reaaliaikaisesti oikeaan dataan perustuen. 

Miten voit erikoistua ja kasvattaa asiakkuuksien kokoa?

Tilitoimistojen ja kirjanpitäjien on kyettävä erikoistumaan, jotta he voivat kasvattaa kilpailukykyään ja liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. 

Yksi keino erikoistua asiakkaiden silmissä on tarjota kirjanpitopalvelut ohjelmistolla,

  • jossa asiakas on keskiössä

  • jolla voidaan laaja-alaisesti tukea asiakkaan kasvua ja kansainvälistymistä

  • jonka avulla tilitoimistolla on mahdollisuus tuottaa lisäarvoa asiakkailleen

  • joka on optimoitu asiakkaan liiketoimintaprosessien tarpeisiin

Odoo on täysiverinen Suomeen soveltuva kansainvälinen toiminnanohjauksen ja taloushallinnon ohjelmisto, jossa asiakas hoitaa kaikki muutkin liiketoimintaprosessinsa, kuten ostot, tuotannon, varastokirjanpidon, myynnin, laskutuksen, tuntikirjaukset, verkkosivun ja verkkokaupan. Odoon käyttöliittymä auttaa pitämään asiakkaan aina keskiössä. Asiakaskortilta on helppo porautua käytännössä mihin tahansa tiedonjyväseen, johon asiakas on linkitetty.

Useimmissa tilitoimisto-ohjelmistoissa tulee rajat vastaan, kun yrityksen toiminta ylittää Suomen rajat. Tämä on ikävä kasvun ja kansainvälistymisen hidaste ja jopa este. Odoo on luotu tukemaan asiakkaiden kasvua ja kansainvälistymistä. Ohjelmiston modulaarisuuden ansiosta asiakas voi ottaa käyttöön tarvittavat liiketoimintaprosessit silloin kun heille sopii. 

Odoossa on myös valmiina useiden eri maiden taloushallinnon lokalisaatiot lakisääteistä raportointia varten. Tämä avaa huomattavia mahdollisuuksia tilitoimistoille kasvaa ja kehittää liiketoimintaansa.  

Kun tilitoimisto ja asiakas käyttävät samaa järjestelmää, molemmilla on täydellinen läpinäkyvyys toimintoihin, ja tilitoimiston on helppo tukea asiakasta eri prosesseissa. Esimerkiksi konsultointi verkkokaupan prosesseissa tai kirjanpitoon liittyvän aineiston hallinnointi ja automatisointi on tilitoimistolle helppoa, kun kaikki tieto ja toiminnallisuudet ovat yhdessä järjestelmässä.

Kehitä omaa osaamistasi kasvuyritysten haasteita ratkomalla

Odoo sopii erityisen hyvin kasvuhakuisille ja kansainvälistyville yrityksille. Tämän kaltaisilla yrityksillä on keskivertoa laajemmat tarpeet ja toiveet tilitoimistopalveluille. Kasvuyrityksen monipuoliset vaatimukset tarjoavat tilitoimistolle ja kirjanpitäjille mahdollisuuden kehittää omaa työtä konsultoivaan suuntaan, jossa ongelmanratkaisu- ja soveltamistaidot nousevat esille.

Tilitoimiston asiakkaalle tuottama lisäarvo nousee, kun kirjanpitopalvelujen sijaan tilitoimisto pystyy tarjoamaan talouspäällikköpalveluja. Kun kirjanpitäjän työnkuva muuttuu monipuolisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi, motivaatio ja sitoutuminen työhön kasvaa.

Kumppanuusohjelmalla tiivistä yhteistyötä ja tukea

SprintIT tarjoaa laajaa kumppanuutta sellaisille tilitoimistoille, jotka haluavat ottaa haasteen vastaan ja kehittää toimistonsa asiakaspalvelua ja kirjanpitäjiensä työnkuvaa konsultoivaan suuntaan. 

Jos haluat kasvattaa ja kehittää tilitoimistosi palveluita, lue lisää kumppanuusohjelmastamme tilitoimistoille.
Kasvata ja kehitä tilitoimistosi palveluita - tule mukaan kumppanuusohjelmaamme!Lue myös nämä